Pere Ventura

http://www.pereventura.com/

Familjen Pere Ventura har haft stor betydelse för historien om Cava från Spanien. I slutet på 1800-talet var det gammelfarfar Pere Ventura som först producerade Cava enligt den traditionella metoden (som inte längre får kallas champagnemetoden). Detta arv togs sedan vidare av farfar och far som fortsatte att utveckla och förfina processen och produktionen. Detta syns idag tydligt i hur de kultiverar landet, ständigt förbättrar kvaliteten och produktionsprocessen.
Som ett fortsatt led på denna historia, som idag genomsyrar Pere Ventura, har man idag ett tydligt budskap om sitt sätt att se på affärer och sin filosofi i stort – nämligen att man producerar Cava genom ständig innovation och fortsatt hög kvalitet. Man har också ett talesätt som genomsyrar kulturen, familjen och företaget – ”Arv är inte något man får, det delar man”.